Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Strawberry Banana Smoothie

Strawberry Banana Smoothie Recipe


Ingredients

2 cups of Fresh Strawberries, cleaned
1 Banana, peeled and sliced
Juice of 2 Oranges, about ½ cup
¼ cup of Strawberry and Banana flavored Greek yogurt
Few Ice Cubes


Process
Add all the ingredients in a blender and blend away until you get a nice smooth consistency.


Enjoy!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου